Expertise in Beeld: infographics

Waar moet je op letten als je infographics gaat gebruiken?

Een infographic is een informatieve weergave van verschillende beelden in combinatie met beknopte teksten. Dit kan voorkomen in de vorm van een kaart, grafiek, bord, instructieve tekening of een interactieve applicatie. Een infographic is bedoeld voor het overdragen van informatie, data en kennis en kan complexe informatie toegankelijk maken.

Tips en voorbeelden om complexe informatie toegankelijk te maken met behulp van infographics

Vb 1. Conceptontwikkeling, inrichting structuur en roadmap, ontwikkeling handvest/werkdocument en visualisering Strategische Visie Gemeente Vijfheerenlanden

 

1. Wat is het doel van de infographic? Wat wil je bereiken met de infographic?

Illustreren: een saaie tekst leuker maken.
Overtuigen: een bepaald punt overbrengen op de lezer.
Uitleggen/informeren: informatie overdragen.
Analyseren: inzicht krijgen in data.
Een proces op gang brengen: niet alleen het eindresultaat maar ook het proces er naar toe is belangrijk.

2. Wie is je doelgroep?

Voor wie maak je de infographic? Voor een algemeen publiek of voor een specifiek inhoudelijk vakgebied? Deze keuze heeft invloed op de inhoud en de vorm van het infographic. Een infographic voor een jeugdige doelgroep heeft een andere vormgeving dan voor een een wetenschappelijke publicatie. De uitstraling wordt onder andere bepaald door de huisstijl, kleuren, iconen, lettertypes, illustraties, foto’s, layout enz.

 

Vb 2. Praatplaat Arbeidsmarkt Innovatie Event (samenvatting brainstormsessies)

3 Welke informatie wil je laten zien?

Is alle data beschikbaar en zit hier een hiërarchie in? Welke teksten zijn noodzakelijk om de data toe te lichten?

4 Wat is de hoofdboodschap?

Welke informatie moet blijven hangen of wat moet het meest duidelijk naar boven komen? Wat wordt de titel van de infographic?

 

Vb 3. Begroting in één oogopslag Gemeente Gorinchem. Door toepassing van infographics, laat je de burger zien wat de context is van de financiële keuzes die worden gemaakt binnen een begroting voor een komend jaar. Daarmee maak je een begroting tot een belangrijk communicatie instrument voor draagvlak en binding binnen en buiten een organisatie.

 

5 Wat zijn de randvoorwaarden?

Is er een huisstijl waarbinnen de infographic moet passen? Wordt de infographic digitaal of via printmedia gecommuniceerd? Wat zijn de beperkingen in het formaat en dus de leesbaarheid?

 

Met de juiste toepassing van infographics laat je bondig en krachtig de essentie én de context van informatie zien. Het maakt het een krachtig communicatiemiddel.

 

Heeft u ook complexe informatie die u inzichtelijk en toegankelijk wilt maken? Neem contact met ons op!
Nieuwsoverzicht

Hoe kunnen wij helpen?

  • Ik geef toestemming aan Beeldkazerne om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacy verklaring.