GO2032 Visie van de Stad

Youtube-kanaal en Toolkits go2032

Beeldkazerne levert belangrijke bijdrage aan visie van de stad Gorinchem

#GO2032

In 2032 heeft de stad Gorinchem 650 jaar stadsrechten. Hoe ziet de stad er dan uit? In het visietraject GO2032 probeert de gemeente Gorinchem samen met de bewoners een visie te ontwikkelen richting de toekomst. De wereld verandert en met de toekomstvisie wil de stad duidelijke keuzes en voorkeuren aangeven hoe met komende veranderingen en problemen om te gaan. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor de bewoners. Door middel van verschillende activiteiten en sociale media worden zij geprikkeld om mee te praten, mee te bepalen en mee te werken aan het Gorinchem van de toekomst.

Veelzijdige video's op Youtube-kanaal

Toen Stefan benaderd werd om een website vorm te geven voor het project was er nog geen content voor handen om deze mee te vullen. Op eigen initiatief ontwikkelde Rick daarom een korte introductie video waarin op een speelse manier thema’s en onderwerpen zoals sport, recreatie, verkeer, toerisme, onderwijs voorbij komen. Dit leidde vervolgens tot een geheel Youtube-kanaal, waarop bewoners en betrokkenen in korte ‘video quotes’ hun mening geven over de stad. Daarnaast kunnen zij zelf films aanleveren en zijn er zo verschillende inspirerende producties te zien van o.a een toneelgroep, een schoolklas en een rapvideo van het plaatselijke jeugdcentrum. Omdat vooral volwassenen aan het woord komen heeft Rick speciaal een aantal 10-jarigen, de twintigers in 2032, gevraagd naar hun mening. De bedoeling is dat dit kanaal de komende maanden nog flink groeit.

Toolkit als prikkelend brainstorm gereedschap

Bij de start van het visietraject ziin verschillende sleutelfiguren benaderd om als ambassadeur op te treden. Deze ambassadeurs hebben een voortrekkersrol in de activiteiten en mobiliseren hun achterban om te participeren. Stefan is zo als ambassadeur al vanaf het allereerste begin bij het visietraject betrokken. Naast bijdrages op inhoudelijk en strategisch vlak ontwikkelde hij onlangs een speciale toolkit. Met dit pakket, bestaande uit een poster, pennen, buttons en een bijzondere envelop, kunnen de ambassadeurs en andere betrokkenen zelf brainstormen over de visie van de stad. De poster biedt ruimte om tekst bij te schrijven en kan middels de speciale envelop naar een antwoordnummer van de gemeente gestuurt worden. Via een digitale database werden de toolkits via de post verspreid. Op de website van Go2032 kan een toolkit echter ook nog nabesteld worden.

Naar het GO2032 Youtube kanaal!
Vraag je eigen toolkit aan!
Nieuwsoverzicht

Hoe kunnen wij helpen?

  • Ik geef toestemming aan Beeldkazerne om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacy verklaring.