Beeldsequentie Van Limburg Requiem

Belangrijk verhaal verteld in beeld en muziek

Filmbeelden geven context aan unieke concertvoorstellingen rond Tweede Wereldoorlog in Limburg.

Van Limburg Requiem concertvoorstelling

Op 9 en 10 april vond in het kleine plaatsje Grubbenvorst, Noord-Limburg, een unieke concertvoorstelling plaats. Centraal stond het requiem van de joodse componist Hans Lachman, die dit stuk componeerde ter nagedachtenis aan pastoor Henri Vullinghs. Speciaal voor deze gelegenheid produceerden Rick en Marcel een zogenaamde Beeldsequentie. Boven het orkest hing een groot doek waarop beelden ter ondersteuning en duiding van de muziek werden getoond.

Het requiem van Hans Lachman

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden vele Joden onderdak in Noord-Limburg. Dit agrarische gebied bleek een goede plaats om onderduikers te verstoppen. Een van de centrale figuren in het verzet hier was Henri Vullinghs, pastoor van het dorpje Grubbenvorst. Al vanaf het begin van de oorlog keerde hij zich tegen de bezetter. Zo ving hij grote groepen ontsnapte Franse krijgsgevangen op en hielp hen op weg naar het zuiden. Toen later in de oorlog joodse onderduikers kwamen had hij via zijn vele relaties al een uitgebreide organisatie op poten gezet om hen onder te brengen. Zo redde hij velen het leven, waaronder de familie Lachman uit Berlijn. De pastoor zelf werd echter verraden en opgepakt. Op 9 april 1945 kwam hij om het leven in concentratiekamp Bergen-Belsen. De man die zovelen het leven gered had, moest hiervoor met zijn eigen leven betalen. Om hem te eren componeerde de joodse componist Hans Lachman postuum een requiem. Op 9 april 2015, exact zeventig jaar na de sterfdag van de pastoor, werd het daarom weer opnieuw ten gehore gebracht in de kerk van Grubbenvorst.

Meer weten over het unieke verhaal achter het requiem van Hans Lachman? Rick maakte hierover de documentaire Requiem.

Beeldsequentie

Tijdens de concertvoorstelling werden naast het Requiem ook andere muziekstukken uitgevoerd, die in thematiek en expressie hierop aansloten. Zo waren onder andere ook het Kol Nidrei van M. Bruch, Kjempeviseslatten (The Ballad of Revolt) van H. Saeverud en de Kaddish van M. Ravel te horen. Daarnaast waren er ook enkele voordrachten in tekst.

Boven het orkest hing een groot scherm. Hierop werd gedurende de gehele voorstelling de beeldsequentie getoond. De beelden van de beeldsequentie ondersteunen en versterken de muziek, maar voeren niet de boventoon. Vandaar dat wij hier niet spreken van een ‘film’. Er wordt echter wel gebruik gemaakt van bewegend beeldmateriaal. De beeldsequentie en muziek(uitvoering) horen bij elkaar. Zo ontstond er een bijzondere samenkomst van muziek, beeld en voordrachten.

Thematisch vormt de beeldsequentie de brug tussen heden en verleden. Centraal element is het landschap, opgeroepen als stille getuige. Tegelijkertijd wordt door archiefmateriaal de herinnering opgeroepen aan de mensen en gebeurtenissen rond Grubbenvorst in de oorlogsjaren. Speciale aandacht wordt hierin besteed aan pastoor Vullinghs en de familie Lachman, die door het requiem op een hele bijzondere manier met elkaar verbonden zijn. Daarnaast zien we mensen voor wie het requiem een bijzondere betekenis heeft. Zoals de kunstschilder Agmon van der Veen, die als kind in Grubbenvorst zat ondergedoken, en voor wie de oorlog nog dagelijks in zijn werk doorleeft. Of de joodse Jaap van Velzen, die nog dagelijks denkt aan de pastoor die hem persoonlijk opving na een gevaarlijke ontsnappingstocht uit Amsterdam. Tenslotte werd de voorstelling afgesloten met een blik naar de toekomst, door middel van observerende opnames van kinderen op de plaatselijke basisschool.

Het hele programma duurde meer dan een uur en was exclusief te zien bij deze concertvoorstellingen.

 

 

 

Meer weten over:

Geproduceerd door:

Gespecialiseerd als cameraman werkte Rick Roos mee aan verschillende speelfilms, documentaires, commercials en videoclips. Tegenwoordig produceert en regisseert hij echter volledig zijn eigen filmproducties, waarbij hij ook nog steeds de camera graag ter hand neemt. Als visueel verteller vertaalt hij uw idee, boodschap of merkwaarde in een overtuigend en helder beeldconcept. Een scherpe analytische blik, visueel denken en gedreven vakmanschap zijn hierbij zijn kwaliteiten.

Als conceptontwikkelaar vertaalt Marcel Köppen uw wensen met vakmanschap en creativiteit in aansprekende en functionele beelden. Centraal in zijn werk staat de beeldtaal. Fotografie is niet het doel, maar het middel om een sfeer, statement, visie of boodschap te communiceren. Vanuit deze filosofie stelt Marcel zich al jaren ten dienste van de bedrijfsfotografie. Zijn wortels liggen in het vrije werk als documentaire fotograaf.

In opdracht van:

Hoe kunnen wij helpen?

  • Ik geef toestemming aan Beeldkazerne om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacy verklaring.