Dementie Vriendelijke Gemeente

Voor ik het vergeet...

In opdracht van Gemeente Gorinchem ontwikkelde Stefan een bijzondere bijeenkomst over dementie.

Dementie kan ons allemaal overkomen

Op basis van voorspellingen van de toekomstige bevolkingsopbouw, is een prognose gemaakt van het aantal mensen met dementie. De verwachting is dat rond 2020 ruim 300.000 mensen in Nederland aan dementie lijden (bron TNO i.o.v. Stichting Alzheimer Nederland). Deze prognose laat zien dat dementie een groeiend probleem wordt in onze samenleving. Dementie kan ons allemaal overkomen.

Dementie en Gorinchem

In september 2016 ondertekende de Gemeente Gorinchem samen met de Stichting Alzheimer Nederland, het convenant Dementie Vriendelijke Gemeenschap. Gorinchem wil een dementievriendelijke gemeente zijn waar het taboe op dementie is doorbroken. Een gemeente waarin mensen met dementie kunnen blijven functioneren en samen met hun naasten deelnemen aan hun lokale samenleving. Vanuit de Visie van de Stad GO2032 wil de Gemeente Gorinchem als partner vanuit samenwerking graag meer ruimte geven aan initiatieven van inwoners.

Ervaren doet overtuigen

Wat betekent dementie voor je? Om dit echt te kunnen ervaren is een verrassend concept ontwikkeld door Stefan in samenwerking met Beeldgast Petra de Vries van Nice Events. Met het thema “Voor ik het vergeet …”, maakten inwoners uit de Lingewijk in Gorinchem kennis met dementie en wat dat betekent voor een ieder. Met de hulp van acteurs werden deelnemers op vooraf niet bekende locaties uitgenodigd in een zeer realistische en lokaal herkenbare setting. De opzet van de bijeenkomst was gebaseerd op het zeer tastbaar ervaren van dementie vanuit diverse invalshoeken. De Beeldkazerne partners Marcel Köppen en Rick Roos hebben de bijeenkomst in al zijn facetten fotografisch en filmend vastgelegd. Dit concept zal ook naar de andere wijken in Gorinchem worden toegepast.

Inwoners geven uiteindelijk vorm aan wijkactieplan

Het doel is om de inwoners vanuit de Lingewijk te informeren én te verbinden met professionele zorgverleners op het gebied van dementie. De inwoners geven uiteindelijk vorm aan het wijkactieplan voor dementie in de Lingewijk in samenwerking met gemeente en zorgverleners. Dit past helemaal bij de wijze waarop we vanuit echte participatie steeds meer werken aan het inrichten van onze samenleving.

Een project van:

Monto Media geeft uw onderscheidend vermogen een eigen gezicht. Met creatieve concepten die uw merkwaarde ondersteunen en het rendement van uw marketing en communicatie verhogen. Onze concepten zorgen voor een sterker merk en een hogere omzet. Stefan Bergman is al meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van marketing en communicatietrajecten. Als ondernemer bekleedde hij directiefuncties bij verschillende bedrijven op het gebied van crossmedia en webapplicaties. Daarnaast heeft Stefan door zijn ervaring als consultant en projectmanager een grote hoeveelheid kennis opgebouwd op het gebied van conceptontwikkeling, e-commerce, ERP systemen en marketingautomatisering.

In opdracht van:

Hoe kunnen wij helpen?

  • Ik geef toestemming aan Beeldkazerne om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacy verklaring.