Integraal Sociaal Beleid Gorinchem

Daadkracht voor het sociaal domein: “Krachtig Gorinchem!”

Het belang van integraal werken staat in vrijwel alle gemeentelijke beleidsplannen. Maar hoe geef je actief inhoud aan de transformatie/transitie sociaal domein en veranderende samenwerking tussen inwoners/partners/gemeente?

Mensen helpen en perspectief bieden

Het daadwerkelijk toepassen en invoeren van deze integrale samenwerking vraagt ook op organisatieniveau om een omslag. Ook de spagaat tussen de wettelijke kaders van de WMO en de Participatiewet maken het lastig om tot een uitvoerbare werkwijze te komen. Draagvlak en optimale beeldvorming bij inwoners, maatschappelijke partners en de gemeente zijn hiervoor een must. Beeldkazerne is als geen ander in staat om de verbinding te maken tussen regelgeving, beleid en de uiteindelijke doelstelling om mensen te helpen en perspectief te bieden. Onze analyse gaat vooral uit naar de universele waarden die een sociale samenleving zou moeten kenmerken. Dat geeft een echte verbinding tussen mensen die aan deze transitie deelnemen en er baat bij hebben. Krachtige aanpak voor een krachtig doel: “Krachtig Gorinchem!”

Beeldtaal voor oprechte beeldvorming

Verbinding door verbeelding. Voor de verbeelding van de transitie naar het integrale sociale domein is er door Stefan en Marcel gericht gekozen voor het vastleggen van menselijke interactie. Het kenmerk samenwerken én samenleven gevangen in foto’s die staan voor de doelstellingen naar een inclusieve samenleving. Duidelijke en heldere beeldtaal voor herkenning, draagvlak en eigenaarschap.

Inspirerende expertise

Patricia Braat
Procesbegeleider transformatie sociaal domein:

De gemeente Gorinchem heeft Monto Media/NICE projects & events/Marcel Köppen Fotografie/Rick Roos Cinematography ingeschakeld ter ondersteuning van de communicatie rondom de transformatie van het sociaal domein. Het belang van het betrekken van onze inwoners bij het veranderproces en ze mee te laten denken om zo te komen tot een integraal sociaal beleid, vraagt om extra expertise rondom communicatie en organiseren van inspirerende bijeenkomsten. De combinatie van experts van Beeldkazerne heeft ons creativiteit en gedegen organisatietalent geboden. Zij hebben ons gedurende het traject regelmatig ontzorgd en verder geholpen met complexe vraagstukken rondom de juiste communicatie. Van het creëren van het juiste beeldmateriaal tot het organiseren van belevenissen om inwoners te inspireren om mee te denken. Ik kan hen dan ook van harte aanbevelen.”

Onze specialisaties:

Een project van:

Monto Media geeft uw onderscheidend vermogen een eigen gezicht. Met creatieve concepten die uw merkwaarde ondersteunen en het rendement van uw marketing en communicatie verhogen. Onze concepten zorgen voor een sterker merk en een hogere omzet. Stefan Bergman is al meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van marketing en communicatietrajecten. Als ondernemer bekleedde hij directiefuncties bij verschillende bedrijven op het gebied van crossmedia en webapplicaties. Daarnaast heeft Stefan door zijn ervaring als consultant en projectmanager een grote hoeveelheid kennis opgebouwd op het gebied van conceptontwikkeling, e-commerce, ERP systemen en marketingautomatisering.

Als conceptontwikkelaar vertaalt Marcel Köppen uw wensen met vakmanschap en creativiteit in aansprekende en functionele beelden. Centraal in zijn werk staat de beeldtaal. Fotografie is niet het doel, maar het middel om een sfeer, statement, visie of boodschap te communiceren. Vanuit deze filosofie stelt Marcel zich al jaren ten dienste van de bedrijfsfotografie. Zijn wortels liggen in het vrije werk als documentaire fotograaf.

Gespecialiseerd als cameraman werkte Rick Roos mee aan verschillende speelfilms, documentaires, commercials en videoclips. Tegenwoordig produceert en regisseert hij echter volledig zijn eigen filmproducties, waarbij hij ook nog steeds de camera graag ter hand neemt. Als visueel verteller vertaalt hij uw idee, boodschap of merkwaarde in een overtuigend en helder beeldconcept. Een scherpe analytische blik, visueel denken en gedreven vakmanschap zijn hierbij zijn kwaliteiten.

Petra is sterk in het bedenken, de organisatie en uitvoering van events voor bedrijven en overheid. Daar waar het draait om verrassen, verbinden, inspireren, motiveren, kennis delen en hoogtepunten vieren. Zij houdt de energie hoog en creëert een effectief en dynamisch programma dat aansluit op uw wensen en de wensen van uw gasten. Zij daagt u daarbij graag uit om op een andere manier naar uw event te kijken. Haar doel is om beweging te creëren en het event niet op zichzelf te laten staan, maar deel uit te laten maken van uw organisatiedoelstellingen.

In opdracht van:

Hoe kunnen wij helpen?

  • Ik geef toestemming aan Beeldkazerne om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacy verklaring.