LerenLeren Educatieve Films

Verslaglegging in educatieve films

In opdracht van Scholengroep Oude Hoven produceerde Rick een zestal films over innovatieve leermethoden.

Project LerenLeren

Tijdens een tweejarig traject deden een aantal geselecteerde docenten van de Christelijke Scholengroep Oude Hoven te Gorinchem onderzoek naar nieuwe en innovatieve leermethoden in het onderwijs. Het doel was om te komen tot nieuwe inzichten en methoden die het bestaande onderwijs effectiever, efficienter maar ook leuker kunnen maken.

Ervaringen delen

Na diverse cursussen, praktijk- en literatuuronderzoek, en andere sessies werd het tijd om de resultaten te delen in een aansprekende en prikkelende verslaglegging. Hiervoor werd contact gezocht met filmmaker Rick, die vanuit zijn educatieve achtergrond (Rick heeft een eerstegraads bevoegdheid als docent Kunst) de juiste man was voor deze klus. Zo ontstond het concept voor de zes films, waarin ieder teamlid zijn of haar ervaringen deelt vanuit een praktijksituatie.

Filmische verslaglegging

Om de resultaten van het onderzoek te delen met collega’s en andere geïnteresseerden zijn de films een aansprekend en prikkelend middel. Naast dat zij verslag leggen moeten zij namelijk andere docenten ook stimuleren om zelf aan de slag te gaan. Door in de films een combinatie te maken van een interview, de beschreven praktijksituatie én feedback van leerlingen zelf wordt de vaak theoretisch abstracte stof heel laagdrempelig gepresenteerd. Iets wat in geschreven vorm veel moeilijker, zo niet onmogelijk, lijkt.

Wellicht is de verslaglegging van uw project ook in een aansprekende visuele vorm te presenteren? Neem contact met ons op!

Een project van:

Gespecialiseerd als cameraman werkte Rick Roos mee aan verschillende speelfilms, documentaires, commercials en videoclips. Tegenwoordig produceert en regisseert hij echter volledig zijn eigen filmproducties, waarbij hij ook nog steeds de camera graag ter hand neemt. Als visueel verteller vertaalt hij uw idee, boodschap of merkwaarde in een overtuigend en helder beeldconcept. Een scherpe analytische blik, visueel denken en gedreven vakmanschap zijn hierbij zijn kwaliteiten.

In opdracht van:

Hoe kunnen wij helpen?

  • Ik geef toestemming aan Beeldkazerne om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacy verklaring.