startschot project Munnikenland

Ruimte voor de Rivier in Munnikenland

Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, gaf op 11 april 2013 figuurlijk én letterlijk(!) het startschot voor het project Munnikenland.

Maatregelen om rivierengebied te beschermen

De rivieren in Nederland hebben afgelopen eeuwen steeds minder ruimte gekregen terwijl de risico’s voor overstromingen zijn toegenomen. Daarom neemt de overheid nu maatregelen om in de toekomst het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Op 34 plaatsen in Nederland wordt er meer ruimte voor de rivier gecreëerd in het programma Ruimte voor de Rivier.
In het Munnikenland worden geulen gegraven en de dijk wordt landinwaarts verlegd waarvoor honderd hectare landbouwgrond opgeofferd moet worden.

“De betekenis van dit project is voor mij heel groot. 
Behalve dat het veel betekent voor droge voeten en voor cultuur en  natuur, laat het twee belangrijke dingen zien:
Ten eerste dat Nederland nooit af is. 
En dus is ook het Munnikenland nooit af.” 
uit: speech minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen 11 april 2013

Marcel fotografeert startschot minister Schultz van Haegen

Op 11 april bezocht minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, het Munnikenland voor de starthandeling. Uiteraard was Marcel daarbij aanwezig om in opdracht van het Waterschap Rivierenland (WSRL) dit bezoek fotografisch vast te leggen. De minister stortte met andere betrokkenen symbolisch de grond voor de nieuwe dijk en gaf figuurlijk én letterlijk(!) het startschot voor het project.

Marcel nog veel vaker in Munnikenland te vinden

Nu de aannemer begonnen is in het Munnikenland is Marcel daar extra vaak te vinden om de vorderingen te fotograferen. Dit is de volgende stap na de uitgave van het boek ‘Munnikenland in Beweging’.

Meer weten over:

Een project van:

Als conceptontwikkelaar vertaalt Marcel Köppen uw wensen met vakmanschap en creativiteit in aansprekende en functionele beelden. Centraal in zijn werk staat de beeldtaal. Fotografie is niet het doel, maar het middel om een sfeer, statement, visie of boodschap te communiceren. Vanuit deze filosofie stelt Marcel zich al jaren ten dienste van de bedrijfsfotografie. Zijn wortels liggen in het vrije werk als documentaire fotograaf.

In opdracht van:

Hoe kunnen wij helpen?

  • Ik geef toestemming aan Beeldkazerne om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacy verklaring.