Strategische Visie Gemeente Vijfheerenlanden

Focus 2035

Eenheid in verscheidenheid! Hoe verbind je een nieuwe fusiegemeente van 16 kernen?

Op grotere schaal dichterbij

De nieuw gevormde Gemeente Vijfheerenlanden wil ondanks de grotere schaal dichter bij de mensen staan. De nieuw te vormen strategische visie FOCUS 2035 is de eerste stap om te werken vanuit een boeiende verscheidenheid aan een toekomstperspectief van samenhang en samenwerking.  Ter ondersteuning van de “Leergroep Strategische Visie Vijfheerenlanden”, zijn resultaatgerichte diensten door Beeldkazerne uitgevoerd vanuit steeds veranderende uitgangspunten. Conceptontwikkeling, inrichting structuur en roadmap, ontwikkeling handvest/werkdocument, visualisering en uitwerking beeldmerk Strategische Visie.

Bindmiddel

Dit heeft de leergroep geholpen om met de juiste stappen tot de uiteindelijke vorming van de visie te komen. Daarnaast is de visualisering van de Strategische Visie het zichtbare bindmiddel binnen de gemeente en het beeldmerk voor de toekomstagenda van de Vijfheerenlanden met de daarbij behorende structurele afwegingen.

Prikkelen en helpen

Burgemeester Jan Pieter Lokker Gemeente Vijfheerenlanden:

“De toekomstvisie moet ons allemaal prikkelen en helpen bij het maken van keuzes voor Vijfheerenlanden. De visie is daarom van de hele gemeenschap.”

 

Onze specialisaties bij dit project:

Een project van:

Monto Media geeft uw onderscheidend vermogen een eigen gezicht. Met creatieve concepten die uw merkwaarde ondersteunen en het rendement van uw marketing en communicatie verhogen. Onze concepten zorgen voor een sterker merk en een hogere omzet. Stefan Bergman is al meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van marketing en communicatietrajecten. Als ondernemer bekleedde hij directiefuncties bij verschillende bedrijven op het gebied van crossmedia en webapplicaties. Daarnaast heeft Stefan door zijn ervaring als consultant en projectmanager een grote hoeveelheid kennis opgebouwd op het gebied van conceptontwikkeling, e-commerce, ERP systemen en marketingautomatisering.

Gespecialiseerd als cameraman werkte Rick Roos mee aan verschillende speelfilms, documentaires, commercials en videoclips. Tegenwoordig produceert en regisseert hij echter volledig zijn eigen filmproducties, waarbij hij ook nog steeds de camera graag ter hand neemt. Als visueel verteller vertaalt hij uw idee, boodschap of merkwaarde in een overtuigend en helder beeldconcept. Een scherpe analytische blik, visueel denken en gedreven vakmanschap zijn hierbij zijn kwaliteiten.

In opdracht van:

Hoe kunnen wij helpen?

  • Ik geef toestemming aan Beeldkazerne om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacy verklaring.